Home/Добро је знати - потрошачи/Eтикете на опасним хемикалијама

Eтикете на опасним хемикалијама

Свака опасна хемикалија мора бити адекватно обележена. То подразумева да се на амбалажи опасне хемикалије налази етикета са одговарајућим графичким приказом (пиктограм опасности) који указује на опасност, као и текстуалним обавештењима о опасности. Информације о томе како да се заштитимо и како да рукујемо хемикалијама на безбедан начин такође морају бити наведене на етикети. Сви елементи обележавања који се морају налазити на етикети могу бити утиснути и директно на амбалажи. Компаније које производе, увозе или дистрибуирају хемикалије одговорне су за њихово правилно обележавање. Информације које се налазе на амбалажи или етикети опасне хемикалије морају бити на српском језику.

Када се неправилно користе, хемикалије могу да доведу до оштећења здравља деце и одраслих, понекад толико озбиљно да је потребно болничко лечење. Скоро сваке године има случајева неадекватног коришћења хемикалија које су у свакодневној употреби у домаћинству као што су средства за прање и чишћење различитих површина (сона киселина за скидање каменца, средства за чишћење одвода или рерни, таблете за машинско прање посуђа, различити растварачи), средства за заштиту биља и биоцидни производи.

  • Чувајте хемикалије у њиховом оригиналном паковању. Немојте их пресипати у другу амбалажу, попут флаша за сокове, шоља за кафу и слично.
  • Обратите пажњу ако се на етикети хемикалије налазе графички прикази опасности (пиктограми опасности) који указују на одређену опасност и прочитајте све наведене информације. Пратите упутства на етикети.
  • Избегавајте контакт с кожом и очима и удисање хемикалија; Хемикалије никада не треба гутати!.
  • Чувајте хемикалије ван домашаја деце и кућних љубимаца.
  • Ако дође до тровања, затражите медицински савет или позовите Национални центар за контролу тровања, број телефона 011 360 84 40.
  • Водите рачуна о заштити животне средине; када имате неискоришћене хемикалије или њихову празну амбалажу одложите према упутству које се налази на етикети.

Ако је хемикалија обележена пиктограмом опасности, прочитајте садржај етикете како бисте се заштитили и исправно руковали хемикалијом.

Уколико су хемикалије намењене за општу употребу, поред видљивог пиктограма на етикети или на амбалажи појединих хемикалија морају се наћи тактилно упозорење на опасност за особе са ослабљеним видом и слепе и затварач који деци отежава отварање. Овај услов примењује се када супстанце/смеше представљају одређене опасности или садрже метанол (c ≥ 3%) или дихлорметан (c ≥ 1%). Прeглeд клaсa oпaснoсти кoд кojих je oбaвeзнo применити тактилно упозорење и затвараче који деци отежавају отварање паковања нaлaзи сe у oвoj Taбeли.

Потрошачи треба да знају да су претходно важећи прописи о обележавању опасних хемикалија прописивали нешто другачије елементе обележавања од оних који су у обавезној примени почев од 1. јуна 2015. Тако на пример, квадратни графички приказ са црним симболом на наранџастој позадини сада је замењен новим пиктограмом опасности са црним симболом на белој позадини која има црвени оквир, с тим да оне смеше које су стављене у промет пре 1. јуна 2015. године могу остати у продаји са старим етикетама најкасније до 1. јуна 2017. године.

ghs05 ghs07Хемикалије са било којим од ова два пиктограма опасности јесу корозивне или иритативне за кожу и очи. Неке од њих могу да изазову и озбиљне алергијске реакције. Ако је хемикалија корозивна, она може изазвати веома озбиљна оштећења коже или ока  чак и при краткотрајном контакту. Хемикалије које садрже корозивне супстанце као што су амонијак, јаке базе и киселине, као што је нпр. сирћетна или сона киселина (≥25%), могу бити изразито опасне, чак и у веома малим количинама. Примери опасних хемикалија у домаћинству које могу бити обележенe са једним од ових пиктограма опасности су средства за чишћење и одмашћивање рерни, средства за машинско прање посуђа, средства за чишћење одвода и сл.

ghs06 ghs07 ghs08Поред иритативних ефеката, неке хемикалије које су обележене пиктограмом на слици могу изазвати и друге штетне ефекте по здравље људи ако се удишу, прогутају или унесу преко коже. Примери таквих супстанци су етилен гликол (главни састојак антифриза) или  петролеј (различити деривати нафте).

ghs06 ghs08Ови пиктограми опасности налазе се на хемикалијама које представљају веома озбиљну опасност по здравље. Оне могу, на пример, да садрже супстанце које су веома токсичне или карциногене, које могу штетно утицати на способност репродукције или нерођено дете или да изазову генетска оштећења. Хемикалије са овим својствима по правилу се не могу наћи у малопродајним објектима који су доступни обичним потрошачима. Изузетак су моторна горива која су доступна на бензинским пумпама али уз одговарајућу опрему за претакање, која могућност за излагање своди на најмању могућу меру.

ghs09Неке хемикалије су опасне по животну средину, као што су одређене боје, различити пестициди тј. биоцидни производи и средства за заштиту биља. Ако се супстанце које су опасне по животну средину испуштају у воду или у земљиште, оне могу бити штетне и за животиње и биљке. Такође, оне индиректно представљају опасност и за људе, јер се могу наћи у храни коју једемо и води коју пијемо.

Размислите о животној средини приликом одлагања било ког отпада. Не бацајте остатке хемикалија у канализацију, већ их одложите у складу са упутством које се налази на етикети хемикалије.

ghs02 ghs03Многе хемикалије су опасне због њихових физичких или хемијских својстава, као што су запаљивост или експлозивност. Услед неправилног руковања запаљивим течностима или експлозивним хемикалијама, сваке године се повреди велики број деце и одраслих, а долази и до материјалне штете. Примери запаљивих течности су бензин, дизел и петролеј или растварачи као што су ацетон, уљани или нитро разређивачи. Ватромет, ТНГ цилиндри, различити спрејеви су примери производа који могу експлодирати ако су изложени топлоти јер садрже експлозивне и запаљиве хемикалије.

Проверите да ли безбедно чувате запаљиве и експлозивне хемикалије!

Увек прочитајте садржај који се налази на амбалажи или етикети опасне хемикалије и користите је искључиво у складу са упутством за употребу, како не би изазвали одређене повреде и довели себе и друге у опасност!

Етикета хемикалије – прво упозорење на опасност

Пример етикете

Продајете опасне хемикалије?

CLP 2017 – Делујте одмах!

„Гледајте знакове“ видео

2018-08-08T12:12:20+00:00