Home/Добро је знати - потрошачи/Ваше право на информације

Ваше право на информације

Сваки потрошач има право на информацију, било да је реч о опасним хемикалијама или супстанцама које изазивају забринутост, а налазе се у производима.


Купујете хемикалије, као што су детергенти за прање посуђа, боје и лакови? Информишите се на прави начин!


Информације о опасним хемикалијама на српском језику доступне су свима и налазе се на етикети или амбалажи хемикалије. Етикета или амбалажа опасне хемикалије мора да садржи графички приказ опасности (пиктограм опасности) и текстуалне информације о опасности. Веома је важно да сваки потрошач пре куповине и употребе хемикалије обрати пажњу на етикету јер се ту могу наћи информације које омогућавају безбедно коришћење хемикалије.

Зато, потрошачи, увек прочитајте етикету на амбалажи опасне хемикалије!


Планирате куповину производа, попут канцеларијских столица или
рачунарске опреме?
Информишите се на прави начин!


При куповини одређеног производа имате право да затражите информације о одређеним хемикалијама, такозваним супстанцама које изазивају забринутост (енг. Substances of Very High Concern–SVHC), које се могу наћи у производима. Информишите се и питајте у продавници да ли производ који желите да купите садржи супстанце које изазивају забринутост (у даљем тексту: SVHC) у концентрацији већој од 0,1%.

Као потрошач, имате право да на захтев добијете информацију да ли нпр. намештај, дечија играчка, електронски уређај и др. садржи супстанце које изазивају забринутост, а које се налазе на Листи супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост (у даљем тексту: Листа супстанци кандидата). Информације о садржају SVHC трговац добија од произвођача, увозника или другог дистрибутера од ког је тај производ купио. Ако затражите такве информације, треба да их добијете бесплатно.

Како би искористили своје право потребно је да се обратите трговцу и да том приликом наведете све потребне податке о том производу (тачан назив и опис производа, име произвођача или нпр. шифру производа), било у штампаној или електронској форми. Захтев за информацију достављате у слободној форми, а један од предлога је дат у облику овог захтева.

Уколико произвођачу, увознику или дистрибутеру није довољно јасна ова обавеза можете га упутити на информације и документа доступна на званичној интернет презентацији министарства надлежног за заштиту животне средине, одељак Информативног пулта за хемикалије и биоцидне производе (у даљем тексту: Инфопулт).

Одакле произилази ова обавеза? Закон о хемикалијама? Листа супстанци кандидата?

Листа супстанци кандидата садржи супстанце чија својства указују да су посебно опасне и имају продужен и дуготрајан утицај на здравље људи или животну средину. Ове супстанце могу, на пример, да проузрокују појаву карцинома, утичу на плодност, или да буду штетне по животну средину. Потрошачи имају право да знају да ли производ садржи супстанце са ове листе ако су оне присутне у концентрацији већој од 0,1% тежине било којег његовог дела која садржи ту супстанцу (нпр. бицикла). Тражене информације потрошачу мора да достави трговац или произвођач, увозник или дистрибутер производа, уколико је комуникација остварена директно.

Веома је важно истаћи да се ове супстанце на тржишту могу наћи у једноставним производима, као што је нпр. лопта, али и у комплексним производима који су састављени из више делова, тј. више мањих производа попут бицикле. Сазнајте на шта се односи концентрација већа од 0,1% тежине?!

Веома је важно да знате да имате могућност избора при куповини, и да својим одабиром штитите своје здравље и здравље своје породице, али и животну средину.

Више информација о законом утврђеним обавезама произвођача, увозника или дистрибутера производа можете пронаћи на веб страници министарства надлежног за заштиту животне средине (www.eko.minpolj.gov.rs).

2017-01-13T21:14:40+00:00