Home/Додатне информације/Брошуре и други материјали

Брошуре и други материјали

Цена коју плаћаш

Идете у куповину данас?

Имате право да знате да ли производи које купујете садрже СВХЦ. Погледајте видео „Цена коју плаћаш“, а додатне информације потражите на веб сајту Европске Агенције за хемикалије (ЕЦХА), ецха.еуропа.еу

Извор: Европска агенција за хемикалије, echa.europa.eu

За више информација: www.ekologija.gov.rs ; www.IPOhem.gov.rs

Гледајте знакове

Постоје неки знаци које не би смели да игноришемо – као што су они на производима који садрже опасне хемикалије. Паковање и обележавање опасних хемикалија се мења, чинећи да живот у Европи буде бар мало безбеднији. Упознајте се са новим етикетама, будите безбедни: echa.europa.eu! Translated by the Serbian Ministry of Environmental Protection with consent of the European Chemicals Agency.

Извор: Европска агенција за хемикалије, echa.europa.eu

За више информација: www.ekologija.gov.rs www.IPOhem.gov.rs

 

2018-08-08T11:44:26+00:00