Супстанце 2016-11-23T10:52:48+00:00

Фталати

Фталати су супстанце које се користе као пластификатори за омекшавање PVC пластике. Могу се наћи у широком спектру производа, као што су линолеум/винил подне облоге, каблови, различити предмети за домаћинство, играчке, беби опрема, школски и [...]

Никл

Никл је метал који се користи у производима као што су алат, Ni-Cd батерије, акумулатори, накит и др. Никл може изазвати алергијске реакције при контакту са кожом и слузокожом. Тако нпр. уколико жене носе минђушe [...]

Жива

Жива је тешки метал са токсичним својствима који испарава на собној температури, али и jeдини мeтaл кojи сe нa сoбнoj тeмпeрaтури нaлaзи у тeчнoм стaњу. Један је од најопаснијих загађивача и може се наћи у [...]

Олово

Олово се користи у акумулаторима, опреми за пецање, у муницији и за лемљење у електроници. Такође се може мешати са другим металима приликом производње металних делова код којих су облик и тврдоћа веома битни за [...]

Перфлуороване супстанце

Перфлуороване супстанце користе се за израду глатких површина отпорних на воду, масноће и прљавштину, те се налазе у производима као што су текстил, восак за подове, посуђе, папир за пецива, восак за скије и др. [...]

Бромовани ретардери пламена (успоривачи горења)

Бромовани ретардери пламена (успоривачи горења) се користе за одлагање и успоравање паљења различитих материјала или да спрече горење у потпуности. Текстил и намештај на јавним местима, заштитна одела, гумени каблови, изолациони материјали и електрична и [...]

Хром

Хром и једињења хромa се користе у металургији за производњу нерђајуђег челика и других легура, у производњи цемента, за бојење текстила, за производњу боја и мастила, али и као катализатори у производњи полиетиленске пластике. С [...]

Кадмијум

Кадмијум је метал који се налази у пуњивим батеријама, уметничким бојама, електронској опреми, накиту, текстилу, одећи и старој пластици. Као загађивач може бити присутан и у прехрамбеним производима, дувану, вештачком ђубриву и гориву. Кадмијум је [...]

Бисфенол А

Бисфенол А (Bisphenol A - BPA) је хемијска супстанца која се првенствено користи за производњу поликарбонатне пластике и епоксидних смола. BPA је пронађен у многим техничким апаратима и производима у домаћинству који су израђени од [...]