Home/IPOhem-cir/О сајту

О сајту

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Програм Уједињених нација за развој (UNDP), међународне и националне невладине организације допринеле су развоју интернет презентације IPOhem. Ова интернет презентација припремљена је у оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“, који министарство надлежно за послове заштите животне средине спроводи уз техничку подршку UNDP и финансијску подршку UNDP у оквиру SAICM Quick Start Programme Trust Fund.

На сајту IPOhem се могу наћи информације о хемикалијама са којима се потрошачи сусрећу у свакодневном животу (детергенати, боје, лакови и др.), али и о супстанцама које су саставни део многих производа које купују (намештај, текстил, играчке и др.).

citanje-etiketaСадржај овог сајта указаће потрошачима које су то опасне хемикалије са којима се они сусрећу, где се све могу наћи и које су то информације значајне при куповини и коришћењу хемикалија. Неке од њих указују на неопходност да је пре употребе хемикалија обавезно прочитати информације дате на етикети или амбалажи, како би се излагање опасним хемикалијама свело на минимум. Са друге стране потрошачи ће у оквиру ове интернет презентације имати могућност да се информишу о националним прописима донетим у сврхе минимизације штетних ефеката по здравље људи и животну средину, као што је Закон о хемикалијама, као и на који начин могу да пре или при куповини неког производа остваре своје право и питају трговца (произвођача, увозника или дистрибутера), да ли тај производ садржи супстанце које изазивају забринутост (SVHC)! Самим тим, уколико потрошачи захтевају да остваре своје право на информацију, учествују у подизању свести трговаца који можда нису свесни својих обавеза, па самим тим и јавности. Потрошачи ће у оквиру овог сајта пронаћи и многе корисне брошуре, као што су водичи за куповину хемикалија и производа који их садрже, али и актуелне теме и питања у фокусу.

Информисан потрошач доноси правилну одлуку при куповини и коришћењу хемикалија и производа који их садрже!

2016-11-03T19:26:18+00:00