Home/Dobro je znati - potrošači -lat/Vaše pravo na informaciju

Vaše pravo na informaciju

Svaki potrošač ima pravo na informaciju, bilo da je reč o opasnim hemikalijama ili hemikalijama koje se nalaze u proizvodima.


Kupujete hemikalije, kao što su detergenti za pranje posuđa, boje i lakovi? Informišite se na pravi način!


Informacije o opasnim hemikalijama na srpskom jeziku dostupne su svima i nalaze se na etiketi ili ambalaži hemikalije. Etiketa ili ambalaža opasne hemikalije mora da sadrži grafički prikaz opasnosti (piktogram opasnosti) i tekstualne informacije o opasnosti. Veoma je važno da svaki potrošač pre kupovine i upotrebe hemikalije obrati pažnju na etiketu jer se tu mogu naći informacije koje omogućavaju bezbedno korišćenje hemikalije.

Zato, potrošači, uvek pročitajte etiketu na ambalaži opasne hemikalije!


Planirate kupovinu proizvoda, poput kancelarijskih stolica ili
računarske opreme?
Informišite se na pravi način!


Pri kupovini određenog proizvoda imate pravo da zatražite informacije o određenim hemikalijama, takozvanim supstancama koje izazivaju zabrinutost (eng. Substances of Very High Concern–SVHC), koje se mogu naći u proizvodima. Informišite se i pitajte u prodavnici da li proizvod koji želite da kupite sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost (u daljem tekstu: SVHC) u koncentraciji većoj od 0,1%.

Kao potrošač, imate pravo da na zahtev dobijete informaciju da li npr. nameštaj, dečija igračka, elektronski uređaj i dr, a koji nije hemikalija, sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost, a koje se nalaze na Listi supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost (u daljem tekstu: Lista supstanci kandidata). Informacije o sadržaju SVHC trgovac dobija od proizvođača, uvoznika ili drugog distributera od kog je taj proizvod kupio. Ako zatražite takve informacije, treba da ih dobijete besplatno.

Kako bi iskoristili svoje pravo potrebno je da se obratite trgovcu i da tom prilikom navedete sve potrebne podatke o tom proizvodu (tačan naziv i opis proizvoda, ime proizvođača ili npr. šifru proizvoda), bilo u štampanoj ili elektronskoj formi. Zahtev za informaciju dostavljate u slobodnoj formi, a jedan od predloga je dat u obliku ovog zahteva.

Ukoliko proizvođaču, uvozniku ili distributeru nije dovoljno jasna ova obaveza možete ga uputiti na informacije i dokumenta dostupna na zvaničnoj internet prezentaciji ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine, odeljak Informativnog pulta za hemikalije i biocidne proizvode (u daljem tekstu: Infopult).

Odakle proizilazi ova obaveza? Zakon o hemikalijama? Lista supstanci kandidata?

Lista supstanci kandidata sadrži supstance čija svojstva ukazuju da su posebno opasne i imaju produžen i dugotrajan uticaj na zdravlje ljudi ili životnu sredinu. Ove supstance mogu, na primer, da prouzrokuju pojavu karcinoma, utiču na plodnost, ili da budu štetne po životnu sredinu. Potrošači imaju pravo da znaju da li proizvod sadrži supstance sa ove liste ako su one prisutne u koncentraciji većoj od 0,1% težine bilo kojeg njegovog dela koja sadrži tu supstancu (npr. bicikla). Tražene informacije potrošaču mora da dostavi trgovac ili proizvođač, uvoznik ili distributer proizvoda, ukoliko je komunikacija ostvarena direktno.

Veoma je važno istaći da se ove supstance na tržištu mogu naći u jednostavnim proizvodima, kao što je npr. lopta, ali i u kompleksnim proizvodima koji su sastavljeni iz više delova, tj. više manjih proizvoda poput bicikle. Saznajte na šta se odnosi koncentracija veća od 0,1% težine?!

Veoma je važno da znate da imate mogućnost izbora pri kupovini, i da svojim odabirom štitite svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice, ali i životnu sredinu.

Više informacija o zakonom utvrđenim obavezama proizvođača, uvoznika ili distributera proizvoda možete pronaći na veb stranici ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine (www.eko.minpolj.gov.rs).

2017-01-13T21:15:05+00:00