Home/Dodatne informacije/Brošure i drugi materijali

Brošure i drugi materijali

Cena koju plaćaš

Idete u kupovinu danas?

Imate pravo da znate da li proizvodi koje kupujete sadrže SVHC. Pogledajte video „Cena koju plaćaš“, a dodatne informacije potražite na veb sajtu Evropske Agencije za hemikalije (ECHA), echa.europa.eu

Izvor: Evropska agencija za hemikalije, echa.europa.eu

Za više informacija: www.ekologija.gov.rs; www.IPOhem.gov.rs

 

2018-08-08T09:58:52+00:00