O sajtu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), međunarodne i nacionalne nevladine organizacije doprinele su razvoju internet prezentacije IPOhem. Ova internet prezentacija pripremljena je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“, koji ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine sprovodi uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku UNEP u okviru SAICM Quick Start Programme Trust Fund.

Na sajtu IPOhem se mogu naći informacije o hemikalijama sa kojima se potrošači susreću u svakodnevnom životu (detergenati, boje, lakovi i dr.), ali i o supstancama koje su sastavni deo mnogih proizvoda koje kupuju (nameštaj, tekstil, igračke i dr.).

citanje-etiketaSadržaj ovog sajta ukazaće potrošačima koje su to opasne hemikalije sa kojima se oni susreću, gde se sve mogu naći i koje su to informacije značajne pri kupovini i korišćenju hemikalija. Neke od njih  ukazuju na neophodnost da je pre upotrebe hemikalija obavezno pročitati informacije date na etiketi ili ambalaži, kako bi se izlaganje opasnim hemikalijama svelo na minimum. Sa druge strane potrošači će u okviru ove internet prezentacije imati mogućnost da se informišu o nacionalnim propisima donetim u svrhe minimizacije štetnih efekata po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao što je Zakon o hemikalijama, kao i na koji način mogu da pre ili pri kupovini nekog proizvoda ostvare svoje pravo i pitaju trgovca (proizvođača, uvoznika ili distributera), da li taj proizvod sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC)! Samim tim, ukoliko potrošači zahtevaju da ostvare svoje pravo na informaciju, učestvuju u podizanju svesti trgovaca koji možda nisu svesni svojih obaveza, pa samim tim i javnosti. Potrošači će u okviru ovog sajta pronaći i mnoge korisne brošure, kao što su vodiči za kupovinu hemikalija i proizvoda koji ih sadrže, ali i aktuelne teme i pitanja u fokusu.

Informisan potrošač donosi pravilnu odluku pri kupovini i korišćenju hemikalija i proizvoda koji ih sadrže!

2016-11-03T19:26:17+00:00