Home/Proizvodi-lat/Boje i lakovi

Boje i lakovi

Boje i lakovi su smeše pigmenata, veziva i rastvarača. Ponekad se bojama na vodenoj bazi dodaju i sredstva protiv stvaranja buđi koja mogu da izazovu alergijsku reakciju, pa ukoliko ste preosetljivi, obavezno proverite da li se na etiketi nalazi obaveštenje o mogućim alergijskim reakcijama. Često se dodaju i rastvarači kao što su glikol etri koji sprečavaju formiranje grudvica u bojama, kao i pigmenti kako bi se dobila željena nijansa boje. Danas se u bojama najčešće koriste organski pigmenti i vezivna sredstva koja nemaju veoma štetne efekte po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

Radi postizanja glatke teksture, bojama i lakovima se dodaju rastvarači. U prošlosti se u bojama i lakovima najčešće koristio benzinski rastvarač dobijen iz nafte tzv. vajt-špirit (benzin za lak), koji je davao dobre rezultate kao rastvarač. Njegova upotreba se polako napušta (neki rastvarči ovog tipa su zabranjeni), naročito u bojama i lakovima namenjenim za opštu upotrebu nakon što se pokazalo da izaziva sušenje i pucanje kože, kao i da može dovesti do oštećenja pluća ako se proguta. Prilikom sušenja, iz boja i lakova koje sadrže vajt-špirit mogu isparavati iritativne supstance. Pored toga, vajt-špirit je zapaljiv i toksičan za vodene organizme i može izazvati dugotrajne posledice u vodenoj životnoj sredini.

Zbog opasnih svojstava organskih rastvarača, danas su sve više u upotrebi vodorazredive boje i lakovi.

PREPORUKE POTROŠAČIMA

  • Pažljivo pročitajte informacije na etiketi boja i lakova kako biste se upoznali sa njihovim opasnim sastojcima i svojstvima, kao i merama predostrožnosti koje je potrebno preduzeti za njihovo bezbedno korišćenje.
  • Nemojte koristiti boje, lakove ili sprej koji sadrži vajt-špirit u prisustvu dece.
  • Provetravajte prostor dok farbate i lakirate.
  • Ne ostavljajte četke u rastvaraču na mestima koja su dostupna deci.
2017-01-13T12:00:41+00:00