Home/Proizvodi-lat/Nakit i drugi proizvodi od metala

Nakit i drugi proizvodi od metala

Nakit i drugi proizvodi mogu sadržati metale različitih svojstava. Nikl u kontaktu sa kožom može dovesti do alergijske reakcije, olovo može štetno delovati na mozak i nervni sistem, a kadmijum može dovesti do pojave raka i osteoporoze i štetno delovati na životnu sredinu.

Nacionalni propisi o upravljanju hemikalijama utvrdili su zabrane i ograničenja u pogledu prisustva kadmijuma, olova ili nikla u određenim proizvodima, kao što su narukvice, ogrlice, prstenje, nakit za pirsing, minđuše, ručni satovi, kopče, nitne, ukrasi za kosu, broševi i dugmad za manžetne, sa kojima potrošači svakodnevno dolaze u kontakt.

U cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine poseban značaj u nacionalnim propisima dat je i supstancama koje izazivaju zabrinutost (eng. Substances of Very High Concern – SVHC), i to kroz Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost (“Službeni glasnik RS” broj 94/13) i Listu supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost (“Službeni glasnik RS” broj 58/16).

Dodatno, Zakon o hemikalijama definisao je i pravo potrošača kada je reč o ovim supstancama koje se nalaze na pomenutim listama. Svaki potrošač ima pravo da zatraži informaciju o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost (u koncentraciji ≥0,1%) u proizvodima, a proizvođači i trgovci su dužni da takvu informaciju pruže besplatno na zahtev potrošača. Ukoliko proizvodi sadrže neke od supstanci koje se nalaze na pomenutim listama i to u koncentraciji ≥0,1%, proizvođači ili trgovci dužni su da potrošaču dostave informacije koje su dovoljne za bezbednu upotrebu tog proizvoda, a najmanje ime te supstance.

S obzirom da se kadmijum nalazi na Listi supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, a da se može koristiti za proizvodnju nakita i delova od nakita, svaki potrošač može da zatraži informaciju od proizvođača ili trgovca i da utvrdi da li se kadmijum nalazi u nakitu (u koncentracija ≥0,1%) koji je kupio ili želi da kupi.

Stoga, pre odlučivanja za kupovinu nekog proizvoda potrošač treba da zatraži informaciju od trgovca i da utvrdi da li taj proizvod sadrži pomenute supstance kako bi na osnovu dobijenih informacija, napravio adekvatan izbor pri kupovini.

Nemojte nikada dozvoliti deci da stavljaju u usta nakit i druge proizvode od metala!

Vaše pravo na informaciju
Zahtev za dostavljanje informacija

2016-12-16T10:28:43+00:00