Home/Proizvodi-lat/Proizvodi sa antibakterijskom zaštitom – tretirani proizvodi

Proizvodi sa antibakterijskom zaštitom – tretirani proizvodi

Sve veći broj artikala tretira se biocidima kako bi se sprečila pojava bakterija i neprijatnih mirisa. Gotovo svi artikli počev od odeće i obuće, preko kuhinjskih ploča za sečenje, do toalet posuda za kućne ljubimce i WC daski mogu biti tretirani biocidnim proizvodima. Na ovakvim proizvodima mogu se naći natpisi „antibakterijska zaštita“ ili „antimikrobni“, „za dugotrajnu svežinu“ i sl. Međutim, antibakterijska zaštita obično nije neophodna u artiklima koji se svakodnevno koriste. Pokazalo se, na primer, da se uz upotrebu detergenta i vode postiže bolji efekat uklanjanja nečistoća na običnim kuhinjskim radnim površinama nego na radnim pločama koje su tretirane antibakterijskim sredstvom.

Sastavni deo biocida mogu biti supstance sa antibakterijskim dejstvom za koje se sumnja da doprinose razvoju rezistentnosti na antibiotike, odnosno koje podstiču bakterije da razvijaju nove mehanizme kojima se suprotstavljaju dejstvu antibiotika. Posledica pojave rezistentnosti može biti otežano lečenje određenih bolesti. Primeri ovakvih supstanci su triklosan i neka jedinjenja srebra. Takođe, pokazalo se da ove supstance uništavaju i korisne bakterije koje su potrebne npr. u postrojenjima za prečišćavanje vode.

Švedska agencija za hemikalije je sprovela ispitivanje brzine ispiranja antibakterijskih supstanci sa tekstila koji je tretiran biocidnim proizvodom. Ispitivanje je pokazalo da se između 10% i 98% ovih supstanci ispere nakon deset pranja. Dok ne budemo znali više o tome da li i u kojoj meri ove supstance mogu delovati štetno po zdravlje ljudi i životnu sredinu, razmislimo da li su nam zaista potrebni tretirani artikli.

EU propisi o biocidinim proizvodima propisuju obavezu da se tretirani artikli koji su tretirani biocidnim proizvodom ili ga sadrže, kao što su oni za koje se tvrdi da imaju antibakterijsku zaštitu, moraju da sadrže odobrenu aktivnu supstancu i da budu adekvatno obeleženi, odnosno da etiketa mora da sadrži naziv aktivne supstance koja prouzrokuje biocidni efekat.

Korisni linkovi:

Antibacterial treatment of clothes – does it really have an effect? KemI PM 8/15.

Antibacterial substances leach from clothing when washed. KemI PM 1/12.

2016-10-28T17:52:03+00:00