Home/Proizvodi-lat/Sredstva za čišćenje odvoda

Sredstva za čišćenje odvoda

Svake godine u bolničkim evidencijama zabeleži se značajan broj lečenja odraslih osoba, ali i dece, zbog teških povreda izazvanih sredstvima za čišćenje odvoda koja sadrže natrijum ili kalijum hidroksid. Sredstva za čišćenje odvoda ove vrste sadrže veoma jake baze koje su u narodu poznate kao kaustična soda ili kalijumova ceđ. U kontaktu sa ovim bazama veoma brzo može doći do ozbiljnih i trajnih korozivnih povredau ustima, jednjaku i očima, kao i oštećenja na koži.

Ako želite da koristite sredstva za čišćenje odvoda, izaberite proizvod koji nije korozivan.

Sprečite nastajanje začepljenja u slivniku sudopere tako što ćete pre pranja odstraniti ostatke hrane ili mast, na primer, papirom. Slivnik sudopere možete da isperete toplom vodom. Ako do začepljenja ipak dođe probajte prvo da ostatke uklonite mehanički, tj. čišćenjem rukom ili pomoću gume.Takođe, postoje profesionalne službe koje pružaju usluge odgušenja kanalizacionih odvoda pomoću posebnih uređaja.

Ako imate sredstvaza čišćenje odvoda u kući potrebno je da:

  • Pročitajte informacije na etiketi. Obratite pažnju na piktograme opasnosti i pratite uputstva za upotrebu.
  • Čuvajte sredstvo u originalnom pakovanju i van domašaja dece.
  • Ukoliko ste ih koristili, ali začepljenje i dalje nije otklonjeno i morate da pozovete profesionalnu službu, kažite im šta ste prethodno koristili.

Ukoliko korozivno sredstvo dođe u kontakt sa kožom ili se proguta, potrebno je da pozovete Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA i zatražite medicinski savet (broj dežurnog toksikologa: 011 360 84 40 (24 časa dnevno)).

2016-11-23T17:44:08+00:00