Ftalati

Ftalati su supstance koje se koriste kao plastifikatori za omekšavanje PVC plastike. Mogu se naći u širokom spektru proizvoda, kao što su linoleum/vinil podne obloge, kablovi, različiti predmeti za domaćinstvo, igračke, bebi oprema, školski i kancelarijski pribor i sl, ali i u hemikalijama poput boja i lepkova.

Ftalati su supstance koje mogu da se oslobađaju iz proizvoda i da se na taj način unesu u ljudski organizam direktnim kontaktom putem kože, npr. sisanjem proizvoda koji su namenjeni za negu dece, ali i indirektno, preko hrane u koju oni mogu dospeti oslobađanjem iz plastičnog posuđa ili ambalaže prehrambenih proizvoda.

Ftalati poseduju osobinu perzistentnosti (dugo opstaju u životnoj sredini bez razgradnje), što im omogućava transport na velike udaljenosti. Takođe, akumuliraju se u živim organizmima (osobina bioakumulativnosti) i na taj način ulaze u lanac ishrane i zadržavaju se u tkivima. Ftalati su stoga pronađeni i u biološkom materijalu, kao što je krv, majčino mleko i urin.

Neki ftalati su i endokrini disruptori (remete rad hormona), za koje postoji sumnja da mogu štetno da utiču na reproduktivnu funkciju.

Za pojedine ftalate (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP i DNOP) nacionalnim zakonodavstvom koje uređuje oblast upravljanja hemikalijama propisane su zabrane koje se odnose na njihovo prisustvo u igračkama i predmetima namenjenim za negu dece (tabela 1).

Tabela 1. Šest najčešćih ftalata, njihova osnovna funkcija i proizvodi u kojima se koriste, kao i proizvodi u kojima su zabranjeni

Ftalati Funkcija Proizvod Zabrana
Bis(2-etilheksil) ftalat;

DEHP

Primarno se koristi kao plastifikator za PVC Lutke, cipele, kabanice, odeća, medicinska sredstva (PVC cevi i kese za infuziju), nameštaj, presvlake za automobile i podne obloge. Zabranjeno je stavljanje u promet igračaka i predmeta namenjenih za negu dece ako sadrže više od 0,1% (m/m) ovih ftalata.
Dibutil ftalat;

DBP

Koristi se kao plastifikator za PVC, polivinil alkohol (PVA) i gumu. Takođe se koristi kao fiksativ u bojama i kozmetici Adhezivi, zatvarači, proizvodi za negu automobila, kozmetika, neke vrste mastila i boje, insekticid, papir za uvijanje hrane, nameštaj, boje (ponekad mogu biti prisutni u igračkama kao nečistoća ili kao nus proizvod u malim količinama).
Benzil butil ftalat;

BBP

Koristi se kao plastifikator za PVC, poliretan, polisulfid i polimeri na bazi akrila Vinil podne obloge, zatvarači, adhezivi, proizvodi za održavanje automobila, pokretne trake za hranu, materijal za prekrivanje hrane i veštačka koža (pronađene su niske koncentracije u opremi za bebe i dečijim igračkama kao nus proizvod i nečistoća; nisu namerno dodati tim proizvodima).
Di-izononilftalat;

DINP

Primarno se koristi kao plastifikator za PVC Glodalice, zvečke, lopte, kašike, igračke, rukavice, slamčice, guma, adhezivi, mastilo, zatvarači, boje i lakovi, ambalaža i posude za hranu, odeća, cipele i unutrašnjost vozila. Zabranjeno je stavljanje u promet igračaka i predmeta namenjenih za negu dece, a koje deca mogu staviti u usta, ako sadrže više od 0,1% (m/m) ovih ftalata.
Di-izodecilftalat;

DIDP

Primarno se koristi kao plastifikator za PVC Električni kablovi, kožne presvlake za automobile i PVC podovi.
Di-n-oktilftalat; DNOP Primarno se koristi kao plastifikator za PVC Podovi, cirade, obloge za bazene, poklopci za flaše, pokretne trake i baštenska creva.

 

Dodatno, Zakon o hemikalijama utvrdio je pravo potrošača na informaciju o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost, kao i obavezu proizvođača i trgovaca da takvu informaciju pruže na zahtev potrošača. Ftalati koji se mogu naći u različitim proizvodima spadaju u ove supstance.

PREPORUKA POTROŠAČIMA:

Pre nego što se odlučite za kupovinu nekog proizvoda možete zatražiti informaciju i proveriti da li baš taj proizvod sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost, čime ćete napraviti adekvatan izbor, uzimajući u obzir i dobijene informacije.

Ispravnu odluku možete doneti samo ukoliko imate neophodne informacije! Više informacija o ovome možete naći na stranici Vaše pravo na informaciju.

2016-11-03T19:26:18+00:00