Kadmijum

Kadmijum

Kadmijum je metal koji se nalazi u punjivim baterijama, umetničkim bojama, elektronskoj opremi, nakitu, tekstilu, odeći i staroj plastici. Kao zagađivač može biti prisutan i u prehrambenim proizvodima, duvanu, veštačkom đubrivu i gorivu. Kadmijum je opasan po životnu sredinu i može da izazove osteoporozu, oštećenje bubrega i karcinom. Kadmijum se najčešće unosi u ljudski organizam preko hrane biljnog porekla, s obzirom da biljke lako apsorbuju ovaj metal iz zemljišta. Ovaj metal dospeva u zemljište nakon emisije pri proizvodnji elektične energije ili pri radu toplana, ali i prilikom neadekvatnog spaljivanja punjivih baterija i korišćenja određenih đubriva koja ga sadrže.

Nacionalni propisi o hemikalijama utvrdili su veoma striktne zabrane i ograničenja u pogledu sadržaja kadmijuma u proizvodima od plastičnih materijala, kao i u bojama i obojenim proizvodima, prevlakama za oblaganje metalnih površina različitihproizvoda, u tekstilu i odeći, puniocima za lemljenje, u nakitu i metalnim delovima nakita, kao i u ručnim satovima i sl.

Dodatno, Zakon o hemikalijama definisao je i pravo potrošača na informaciju kada je reč o supstancama koje izazivaju zabrinutost, a koje se nalaze na listama supstanci koje izazivaju zabrinutost.

S obzirom da se kadmijum nalazi na Listi supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, i da se može koristiti za proizvodnju različitih proizvoda sa kojima se potrošači svakodnevno susreću, na osnovu odredbi pomenutog zakona, potrošač može da zatraži informaciju od proizvođača ili trgovca i da utvrdi da li se kadmijum nalazi u proizvodu (u koncentracija ≥0.1%) koji je kupio ili koji želi da kupi.

Na osnovu dobijenih informacija potrošač može da napravio adekvatan izbor pri kupovini.

Накит и други производи од метала

Ваше право на информацију

Kadmijum je metal koji se nalazi u punjivim baterijama, umetničkim bojama, elektronskoj opremi, nakitu i staroj plastici. Kao zagađivač može biti prisutan i u prehrambenim proizvodima, duvanu, veštačkom đubrivu i gorivu. Kadmijum je opasan po životnu sredinu. U ljudski organizam se najčešće unosi preko hrane biljnog porekla, s obzirom da biljke lako apsorbuju ovaj metal iz zemljišta. Može da izazove osteoporozu, oštećenje bubrega i karcinom. Ovaj metal dospeva u zemljište nakon emisije pri proizvodnji elektične energije ili pri radu toplana, ali i prilikom neadekvatnog spaljivanja punjivih baterija i korišćenja određenih đubriva koja ga sadrže.

Nacionalni propisi o hemikalijama utvrdili su veoma striktne zabrane i ograničenja u pogledu sadržaja kadmijuma u proizvodima od plastičnih materijala, kao i u bojama i obojenim proizvodima, prevlakama za oblaganje metalnih površina različitih proizvoda, u puniocima za lemljenje, u nakitu i metalnim delovima nakita, kao i u ručnim satovima i sl.

Dodatno, Zakon o hemikalijama definisao je i pravo potrošača kada je reč o supstancama koje izazivaju zabrinutost, a koje se nalaze na listama supstanci koje izazivaju zabrinutost.

S obzirom da se kadmijum nalazi na Listi supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, i da se može koristiti za proizvodnju različitih proizvoda sa kojima se potrošači svakodnevno susreću, na osnovu odredbi pomenutog zakona, potrošač može da zatraži informaciju od proizvođača ili trgovca i da utvrdi da li se kadmijum nalazi u proizvodu (u koncentracija ≥ 0.1 %) koji je kupio ili koji želi da kupi.

Na osnovu dobijenih informacija potrošač može da napravio adekvatan izbor pri kupovini.

Прочитајте више:

Накит и други производи од метала

Ваше право на информацију

2016-11-23T17:32:49+00:00