Olovo

Olovo se koristi u akumulatorima, opremi za pecanje, u municiji i za lemljenje u elektronici. Takođe se može mešati sa drugim metalima prilikom proizvodnje metalnih delova kod kojih su oblik i tvrdoća veoma bitni za funkcionalnost, kao što su ključevi i slavine. Plastici se ova jedinjenja dodaju da bi je učinile dugotrajnijom, ali i da je oboje. Jedinjenja olova različitih boja takođe se mogu koristiti i za proizvodnju umetničkih boja.

Olovo je veoma toksična supstanca i zabrane koje se odnose na ovu supstancu, ali i njena jedinjenja bliže su uređena nacionalnim propisima kojima se uređuju zabrane i ograničenja. Ovim propisima definisano je da je olovo zabranjeno za korišćenje u benzinu, nakitu, dok su neka jedinjenja olova zabranjena i za proizvodnju boja. Pod nakitom se podrazumeva svaki nakit od plemenitog metala, bižuterija i ukrasi za kosu, uključujući narukvice, ogrlice, prstenje, nakit za pirsing, ručni satovi i njihove narukvice, broševi i dugmad za manžetne.

Olovo može oštetiti nervni sistem i utiče, na primer, na sposobnost učenja kod dece. Fetusi i deca su posebno ranjiva kada su u pitanju štetna dejstva olova.

Pročitajte više:
Boje i lakovi
Nakit i drugi proizvodi od metala
Vaše pravo na informaciju

2016-12-16T11:09:45+00:00