Home/Supstance-lat/Perfluorovane supstance

Perfluorovane supstance

Perfluorovane supstance koriste se za izradu glatkih površina otpornih na vodu, masnoće i prljavštinu, te se nalaze u proizvodima kao što su tekstil, vosak za podove, posuđe, papir za peciva, vosak za skije i dr. Postoje stotine različitih perfluorovanih supstanci. Ove supstance su među onima koji su najmanje biorazgradive u životnoj sredini. Studije pokazuju da su supstance u značajnoj koncentraciji akumulirane u telima foka, irvasa i polarnih medvedima sa Arktika. Takođe, ove supstance su pronađene u malim koncentracijama i u ljudskoj krvi. One najčešće dospevaju u ljudski organizam preko hrane, kao što je riba, a u nekim slučajevima preko vode za piće. Najčešće perfluorovane supstance su perfluoroktan sulfonska kiselina (PFOS) i pentadekafluorooktanska kiselina (PFOA) i njena amonijum so (APFO).

Nacionalni propisi o hemikalijama utvrdili su zabrane i ograničenja u pogledu PFOS i njenih derivata koji su predmet Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs). Dodatno, Zakon o hemikalijama utvrdio je pravo potrošača na informaciju o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u proizvodima, kao i obavezu proizvođača i trgovaca da, na zahtev potrošača, takvu informaciju pruže besplatno. PFOA i amonijum so APFO spadaju u ove supstance. Stoga, pre odlučivanja za kupovinu nekog proizvoda možete zatražiti informaciju i da li on sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost i napraviti adekvatan izbor uzimajući u obzir i dobijene informacije.

Vaše pravo na informaciju
Zahtev za dostavljanje informacija

2016-12-16T12:16:30+00:00