Home/Производи/Боје и лакови

Боје и лакови

Боје и лакови су смешe пигменaтa, везива и растварача. Понекад се бојама на воденој бази додају и средства против стварања буђи која могу да изазову алергијску реакцију, па уколико сте преосетљиви, обавезно проверите да ли се на етикети налази обавештење о могућим алергијским реакцијама. Често се додају и растварачи као што су гликол етри који спречавају формирање грудвица у бојама, као и пигменти како би се добила жељена нијанса боје. Данас се у бојама најчешће користе органски пигменти и везивна средства која немају веома штетне ефекте по здравље људи или животну средину.

Ради постизања глатке текстуре, бојама и лаковима се додају растварачи. У прошлости се у бојама и лаковима најчешће користио бензински растварач добијен из нафте тзв. вајт-шпирит (бензин за лак), који је давао добре резултате као растварач. Његова употреба се полако напушта (неки растварчи овог типа су забрањени), нарочито у бојама и лаковима намењеним за општу употребу након што се показало да изазива сушење и пуцање коже, као и да може довести до оштећења плућа ако се прогута. Приликом сушења, из боја и лакова које садрже вајт-шпирит могу испаравати иритативне супстанце. Поред тога, вајт-шпирит је запаљив и токсичан за водене организме и може изазвати дуготрајне последице у воденој животној средини.

Због опасних својстава органских растварача, данас су све више у употреби водоразредиве боје и лакови.

ПРЕПОРУКЕ ПОТРОШАЧИМА

  • Пажљиво прочитајте информације на етикети боја и лакова како бисте се упознали са њиховим опасним састојцима и својствима, као и мерама предострожности које је потребно предузети за њихово безбедно коришћење.
  • Немојте користити боје, лакове или спреј који садржи вајт-шпирит у присуству деце.
  • Проветравајте простор док фарбате и лакирате.
  • Не остављајте четке у растварачу на местима која су доступна деци
2017-01-13T11:51:28+00:00