Играчке

Home/Производи/Играчке

Играчке

Играчке су саставни део животасваког детета и представљају кључне елементе њиховог окружења. Своје окружење деца истражују пробањем, односно стављањем у уста и лизањем ствари, уносећи тако у свој организам различите супстанце. С обзиром на то да је дечији организам још увек у развоју, деца су подложнија дејствусупстанци из њиховог окружења у поређењу са одраслима. Када детеу свој организам унесе исту количину супстанце као одрасла особа, изложеност тој супстанци је већа код детета, сразмерно разлициу њиховој телесној маси. Имуни систем и мозак су посебно осетљиви јер настављају да се развијају након рођења.С обзиром на то да деца не могу увек да разликују шта је штетно, aшта није, важно је да ми, одрасли, урадимо све да им пружимо безбедно окружење.

Савремени безбедносни захтеви за играчке су изузетно строги. Многе опасне супстанце су забрањене у производима за негу деце и у играчкама. Присуство одређених супстанци које могу да узрокују карцином, генетска оштећења или да утичу на репродуктивну функцију, у играчкама је забрањено, односно ограничено на веома мале концентрације које не изазивају штетне ефекте. Примери супстанци забрањених у играчкама су фталати. Многи мириси су такође забрањени, јер могу садржати алергене.

С обзиром на то да сесазнања о опасности и ризицима од хемикалија стално надограђују, а да се прописи којима се уводе забране и ограничења сталноажурирају, старе играчке могу да садрже супстанце за које јенакнадно утврђенода представљају неприхватљив ризик. Бацитеиграчке које су старе више од десет година, а којенису од тврде пластике. Такве играчке могу да садрже фталате, који су сада забрањени. Немојте дозволити деци дастављају у уста ствари које нису намењене за ту сврху.

Шест најчешћих фталата, њихова основна функција и производи у којима се користе, као и производи у којима су забрањени

Већина боја и лепкова намењених деци су на бази воде и не садрже штетне раствараче. Међутим, уљане боје за одрасле не треба да користе деца. Акрилне боје могу бити алтернатива, ако ваше дете жели да слика правим бојама.
Мали предмети са течношћу различитих боја могу да садрже минерална уља. Ово уље може да буде веома опасно ако се тај предмет поломи или напрсне и дете прогута његов садржај.
Миришљаве играчке могу садржати алергене. Флуоресцентне огрлице се састојеод танке пластичне цеви испуњене флуоросцентном течношћу. Ове играчке-огрлице могу да садрже опасне супстанце, попут фталата или полицикличних ароматичних угљоводоника, и важно је да их деца не стављају у уста. Домаћим прописима уведене су забране и ограничења за ове супстанце.
Глина за моделирање и пластелин често садрже пластику са различитим количинама адитива. Некепластике су од PVC и могу да садрже фталате. Глину и пластелин не треба да користе мала деца. Међутим, деци не треба ускратити игру са глином и пластелином, јер се кроз игру са овим материјама код деце развијају ситни мишићи шаке и прстију, односно моторичкеспособности, које су од изузетног значаја за развој детета, као и за припрему за школу. Зато, родитељи могу и треба да искористе јестиве састојке од којих се лако прави пластелин у домаћој радиности, и то од састојака који се налазе у свакој кухињи.

  • 300 g брашна
  • 150 g соли
  • 300 ml воде
  • 1 кашика уља
  • прехрамбене боје (додају се по жељи)

Помешати све састојке, смесу мало загрејати и уколико је потребнододати још брашна, тако да се смеса не лепи за дланове. Смеса се једноставно може нијансирати додавањем различите количине прехрамбене боје. Чувати у фрижидеру!

Комплети за састављањеиграчакапопут аутомобила, авиона и бродова нису намењени веома малој деци. Боје и лепкови у паковању таквих комплетаскоро увек садрже раствараче.

Имате право на информацију

Прописи о хемикалијама утврдили су веома стриктне забране и ограничења у погледу садржаја фталата и других супстанци у играчкама и предметима намењеним за негу деце.

Додатно, Закон о хемикалијама дефинисаоје да сваки потрошач има право на информацију о садржају супстанци које изазивају забринутост(у концентрацији ≥0.1%)у производима, као и обавезу произвођача и трговаца да такву информацију пруже бесплатно на захтев потрошача. Стога, пре одлучивања за куповину неког производа потрошач може дазатражи информацију од трговца и да утврди да ли тај производсадржи супстанце које изазивају забринутост икако бина основу добијених информација,направио адекватан избор при куповини.

Више информација о овоме можете наћи на следећем линку.

Захтев за достављање информација

Безбедне играчке – Заштитимо децу! Како избећи опасне хемикалије?

2016-11-03T19:26:18+00:00