Home/Производи/Конзерванси за заштиту дрвета

Конзерванси за заштиту дрвета

Дрво и производи од дрвета третирају се конзервансом за заштиту дрвета како би се заштитили од организама који уништавају или оштећују дрво. Конзерванси за заштиту дрвета могу да садрже веома опасне супстанце, као што je креозот, које могу угрозити здравље људи и животну средину уколико се користе без примене препоручених заштитних мера.

Ако користите конзервансе за заштиту дрвета, купујте само оне производе који су одобрени од стране министарства надлежног за животну средину, односно оне који су уписани у Привремену листу биоцидних производа. Ова листа доступна је на сајту министарства путем следећег линка. Одобрени биоцидни производ на етикети мора да садржи број акта на основу ког се може ставити у промет и користити и који почиње са цифрама 532-01-, као и друге релевантне информације и упутства која су потребна да би се такав производ безбедно користио.

Обратите пажњу на пиктограме опасности, пажљиво прочитајте информације на етикети или амбалажи и следите упутства за употребу, као и препоручене мере за смањење ризика како бисте безбедно користили производ.

Дрво третирано креозотом

Дрво третирано креозотом је црне или браон боје и мирише на катран. Креозот се производи од катрана каменог угља и садржи више од 200 супстанци, од којих су неке веома опасне и могу изазвати алергијску реакцију али и довести до појаве карцинома. Када је дрво третирано креозотом изложено загревању, под дејством сунчеве светлости може доћи до испуштања опасних супстанци у земљиште или водену животну средину.

Креозот се може користити само за третман дрвета у индустријским постројењима или од стране стручно обучених лица за поновни третман на лицу места.

Дрво третирано креозотом данас је забрањено користити унутар стамбених објеката, за израду играчака, на игралиштима, у парковима, вртовима, на отвореним јавним површинама за одмор и рекреацију, у производњи баштенског намештаја и слично.

Третирана дрвена грађа може да се користи само за индустријску или професионалну употребу и то на пример за железничке прагове, дрвене стубове (бандере) за електричне и телефонске водове, за дрвене докове на воденим пристаништима, дрвене гредне конструкције у уређењу водотокова и сл.

Остаци дрвета третираног креозотом сматрају се опасним отпадом и морају се предати оператеру овлашћеном за сакупљање опасног отпада ради адекватног збрињавања.

2016-09-13T10:20:06+00:00