Home/Производи/Накит и остали производи од метала

Накит и остали производи од метала

Накит и други производи могу садржати метале различитих својстава. Никл у контакту са кожом може довести до алергијске реакције, олово може штетно деловати на мозак и нервни систем, а кадмијум може довести до појаве рака и остеопорозе и штетно деловати на животну средину.

Национални прописи о управљању хемикалијама утврдили су забране и ограничења у погледу присуства кадмијума, олова или никла у одређеним производимa, као што су наруквице, огрлице, прстење, накит за пирсинг, минђуше, ручни сатови, копче, нитне, украси за косу, брошеви и дугмад за манжетне, са којима потрошачи свакодневно долазе у контакт.

У циљу зaштитe здрaвљa људи и живoтнe срeдинe пoсeбaн знaчaj у нaциoнaлним прoписима дaт је и супстaнцaмa кoje изaзивajу зaбринутoст (eng. Substances of Very High Concern – SVHC), и тo крoз Листу супстанци које изазивају забринутост (“Службeни глaсник РС” брoj 94/13) и Листу супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост (“Службeни глaсник РС” брoj 58/16).

Додатно, Закон о хемикалијама дефинисао је и право потрошача када је реч о овим супстанцама које се налазе на поменутим листама. Сваки потрошач има право да затражи информацију о садржају супстанци које изазивају забринутост (у концентрацији ≥0,1%) у производима, а произвођачи и трговци су дужни да такву информацију пруже бесплатно на захтев потрошача. Уколико производи садрже неке од супстанци које се налазе на поменутим листама и то у концентрацији ≥0,1%, произвођачи или трговци дужни су да потрошачу доставе информације које су довољне за безбедну употребу тог производа, а најмање име те супстанце.

С обзиром да се кадмијум налази на Листи супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост, а да се може користити за производњу накита и делова од накита, сваки потрошач може да затражи информацију од произвођача или трговца и да утврди да ли се кадмијум налази у накиту (у концентрација ≥0,1%) који је купио или жели да купи.

Стога, пре одлучивања за куповину неког производа потрошач треба да затражи информацију од трговца и да утврди да ли тај производ садржи поменуте супстанце како би на основу добијених информација, направио адекватан избор при куповини.

Немојте никада дозволити деци да стављају у уста накит и друге производе од метала!

Ваше право на информацију
Захтев за достављање информација

2016-12-16T10:18:38+00:00