Home/Производи/Производи са антибактеријском заштитом – третирани производи

Производи са антибактеријском заштитом – третирани производи

Све већи број артикала третира се биоцидима како би се спречила појава бактерија и непријатних мириса. Готово сви артикли почев од одеће и обуће, преко кухињских плоча за сечење, до тоалет посуда за кућне љубимце и WC даски могу бити третирани биоцидним производима. На оваквим производима могу се наћи натписи „антибактеријска заштита“ или „антимикробни“, „за дуготрајну свежину“ и сл. Међутим, антибактеријска заштита обично није неопходна у артиклима који се свакодневно користе. Показало се, на пример, да се уз употребу детергента и воде постиже бољи ефекат уклањања нечистоћа на обичним кухињским радним површинама него на радним плочама које су третиране антибактеријским средством.

Саставни део биоцида могу бити супстанце са антибактеријским дејством за које се сумња да доприносе развоју резистентности на антибиотике, односно које подстичу бактерије да развијају нове механизме којима се супротстављају дејству антибиотика. Последица појаве резистентности може бити отежано лечење одређених болести. Примери оваквих супстанци су триклосан и нека једињења сребра. Такође, показало се да ове супстанце уништавају и корисне бактерије које су потребне нпр. у постројењима за пречишћавање воде.

Шведска агенција за хемикалије је спровела испитивање брзине испирања антибактеријских супстанци са текстила који је третиран биоцидним производом. Испитивање је показало да се између 10% и 98% ових супстанци испере након десет прања. Док не будемо знали више о томе да ли и у којој мери ове супстанце могу деловати штетно по здравље људи и животну средину, размислимо да ли су нам заиста потребни третирани артикли.

ЕУ прописи о биоцидиним производима прописују обавезу да се третирани артикли који су третирани биоцидним производом или га садрже, као што су они за које се тврди да имају антибактеријску заштиту, морају да садрже одобрену активну супстанцу и да буду адекватно обележени, односно да етикета мора да садржи назив активне супстанце која проузрокује биоцидни ефекат.

Корисни линкови:

Antibacterial treatment of clothes – does it really have an effect? KemI PM 8/15.

Antibacterial substances leach from clothing when washed. KemI PM 1/12.

2016-10-28T17:52:23+00:00