Home/Производи/Производи  за одбијање комараца и крпеља

Производи  за одбијање комараца и крпеља

Репеленти су биоцидни производи намењени за одбијање штетних организама нпр. комараца и крпеља. Ипак, треба имати на уму да репеленти садрже супстанце које, поред пожељног одбијајућег дејства на комарце и крпеље, могу имати и непожељне ефекте као што су иритација очију и иритација осетљиве коже код људи, односно могу бити штетни по здравље људи ако се користе неправилно.

Због тога, првенствено користите мрежу за комарце на прозорима или одећу да се заштитите, а репеленте користите када је, и поред мрежа и одеће, то неопходно.

Купујте само репеленте који су одобрени од стране министарства надлежног за животну средину, односно оне који су уписани у Привремену листу биоцидних производа. Ова листа доступна је на сајту министарства путем следећег линка. Одобрени биоцидни производ на етикети мора да садржи број акта на основу ког се може ставити у промет и користити и који почиње са цифрама 532-01-, као и друге релевантне информације и упутства (нпр. нaчин кoришћeњa и учесталост примeне производа) која су значајна да би се такав производ безбедно користио. Ако купујете репеленте путем интернета, без могућности непосредног увида у податке на етикети, имате право да добијете све информације о опасности производа пре него што купите производ.

Ово важи подједнако и за репеленте на бази хемијских активних супстанци, као и за репеленте који су на бази тзв. „природних супстанци“. Наиме, есенцијална и испарљива уља су често саставни део репелената намењених за заштиту људи и животиња. Међутим израз „природно“ не значи исто што и безопасно, јер ова уља могу изазвати алергије, односно сензибилизацију коже и респираторних органа.

Обратите пажњу на пиктограме опасности, пажљиво прочитајте информације на етикети или амбалажи. Увек поштујте старосну границу која је наведена на етикети репелента и следите упутство за употребу како би овај производ користили на безбедан начин.

Репеленти који се користе на кожи животиња

Имајте у виду да репеленти који су намењени за заштиту животиња од бува и крпеља, као што су спрејеви и течности, односно огрлице које одбијају ове паразите, такође морају бити одобрени од стране министарства надлежног за животну средину, пре него што се нађу у продавницама.

2016-10-28T17:55:17+00:00