Home/Производи/Производи за сузбијање штеточина

Производи за сузбијање штеточина

На тржишту су доступни бројни биоцидни производи за сузбијање пацова, мишева и бубашваба, али ефикасност третмана против ових штеточина зависи од многих фактора. Компаније које пружају услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације (у дaљeм тeксту: ДДД) морају имати стручно обучен кадар и њихово ангажовање не значи само ефикасније сузбијање штеточина, већ и коришћење оптималне количине одговарајућих биоцидних производа, чиме се смањује ризик од њиховог непожељног дејства на друге нециљне организме, укључујући и људе.

Ако користите биоцидне производе за сузбијање штеточина у свом домаћинству, купујте само оне производе који су одобрени од стране министарства надлежног за животну средину, односно оне који су уписани у Привремену листу биоцидних производа. Ова листа доступна је на сајту министарства путем следећег линка. Одобрени биоцидни производ на етикети мора да садржи број акта на основу ког се може ставити у промет и користити и који почиње са цифрама 532-01-, као и друге релевантне информације и упутства која су потребна да би се такав производ безбедно користио.

Ако купујете биоцидни производ за сузбијање штеточина путем интернета, без могућности непосредног увида у податке на етикети, имате право да добијете све информације о опасности производа пре него што купите производ.

Обратите пажњу на пиктограме опасности, пажљиво прочитајте информације на етикети и следите упутство за употребу, као и препоручене превентивне мере како бисте производ безбедно користили.

Пацови и мишеви

Биоцидни производи за сузбијање пацова и мишева могу имати штетне ефекте на здравље људи и домаћих животиња. Ако сумњате да је дете или неко други прогутао производ за сузбијање пацовa, одмах се обратите лекару или Националном центру за контролу тровања при Војномедицинској академији на тел. 011 360 84 40 и затражите савет (брoj дeжурнoг тoксикoлoгa – 24 чaсa днeвнo).

Мишеви се у многим случајевима могу сузбити помоћу класичних мишоловки јер су мање обазриви него пацови. Ефикасан третман против пацова се тешко постиже и када се појаве можете да контактирате професионалну ДДД службу ради дератизације.

Делујте превентивно заптивањем отвора кроз које мишеви и пацови могу да уђу у зграду. Проверите цеви за вентилацију, подруме, таванице и септичке јаме. Мишевима је за пролаз потребан отвор од само 7 мм, а пацовима око 20 мм. Уклоните остатке хране и отпад који привлачи пацове и мишеве из домаћинства и пословних зграда, али и са јавних површина, као што су паркови. Увек складиштите храну у фрижидеру или у адекватној посуди.

Буве

Буве у кућу могу унети кућни љубимци или људи преко одеће и предмета. Ујед буве може проузроковати свраб и оток на кожи. Буве се брзо размножавају и лако преносе из једне просторије у другу путем одеће, текстила, тепиха, предмета и сл. Понекад је веома тешко отарасити се бува и ако имате дуготрајне проблеме са њима у свом дому, можете да ангажујете професионалну службу која пружа ДДД услуге.

Ако сумњате да су буве присутне на вашој одећи или у пртљагу при повратку са путовања, ставите одећу у замрзивач неколико дана да бисте их на тај начин одстранили и онемогућили да се настане у кући.

Бубашвабе

Бубашвабе доспевају у наше домове заједно са храном и другим производима, али и преко цеви, отвора за каблове, канализационих инсталација и пукотина. Оне траже топла и влажна места где има хране, као што су кухиње или купатила. Бубашвабе су једна од најстаријих врста инсекта у свету и сматра се да их је најтеже сузбити. Ако не успевате сами да их сузбијете помоћу доступних биоцидних производа, можете ангажовати професионалну службу која пружа ДДД услуге.

2016-10-28T18:01:14+00:00