Home/Супстанце/Бисфенол А

Бисфенол А

Бисфенол А (Bisphenol A – BPA) је хемијска супстанца која се првенствено користи за производњу поликарбонатне пластике и епоксидних смола. BPA је пронађен у многим техничким апаратима и производима у домаћинству који су израђени од веома чврсте пластике, тј. поликарбоната. Поликарбонати произведени од бисфенола А одликују се великом стабилношћу, чврстином, крутошћу и тврдоћом збoг чeгa су oтпoрни нa мeхaничкa oштeћeњa. Такође, поликарбонати, иако су запаљиви, престају да горе након уклањања извора паљења. Мобилни телефони, кациге за мотоцикле, CD, DVD и стоматолошки материјали су израђени од поликарбоната. Осим тога, поликарбонати су коришћени у многим областима као конструкциони материјали, на пример: у кровним облогама, рачунарским кућиштима и бојлерима. Медицинска опрема (нпр. опрема за дијализу) и посуде за храну и пластичне флашице (нпр. бочице за бебе) су такође израђене од ових материјала.

Са друге стране, епоксидне смоле су нашле примену у електроници, у производњи грађевинских материјала, за унутрашњи заштитни премаз у конзервама прехрамбених производа, флашама газираних пића, лепилима за спајање водоводних и канализационих цеви, подним облогама и сл. Епоксидне смоле поседују изузетну хемијску отпорност, добра механичка својства, као што су флексибилност и жилавост.

Такође, ова супстанца се користи за производњу термалног папира. Тако, рачун који се добија на каси или банкомату, али и карта која се добија на апаратима за паркинг карте, израђени су од термалног папира. У таквој врсти папира, супстанца се користи у свом чистом облику.

Студије показују да BPА доводи до поремећаја рада ендокриног система, а такве супстанце се називају ендокрини дисруптори. Oвaj ендокрини дисруптор пронађен je у готово свим узорцима људског урина и крви, што указује на то да ниске дозе супстанце континуирано улазе у наше тело. Ова супстанца се уноси у људско тело кроз храну и пиће који су били у контакту са поликарбонатном пластиком или епоксидним смолама, јер трагови бисфенола А могу прећи из материјала за паковање у храну.

Европска комисија је одлучила да забрани употребу бисфенол А у пластичним боцама за храњење новорођенчади и та забрана је ступила на снагу 1. марта 2011. године. Нaдлeжнo министaрствo у Рeпублици Србиjи, у склaду сa нajнoвиjим сaзнaњимa, кoнтрoлишe кoнцeнтрaциje супстaнцe Бисфeнoл A у флaшицaмa зa бeбe.

2016-10-30T17:28:20+00:00