Home/Супстанце/Перфлуороване супстанце

Перфлуороване супстанце

Перфлуороване супстанце користе се за израду глатких површина отпорних на воду, масноће и прљавштину, те се налазе у производима као што су текстил, восак за подове, посуђе, папир за пецива, восак за скије и др. Постоје стотине различитих перфлуорованих супстанци. Ове супстанце су међу онима који су најмање биоразградиве у животној средини. Студије показују да су супстанце у значајној концентрацији акумулиране у телима фока, ирваса и поларних медведима са Арктика. Такође, ове супстанце су пронађене у малим концентрацијама и у људској крви. Оне најчешће доспевају у људски организам преко хране, као што је риба, а у неким случајевима преко воде за пиће. Најчешће перфлуороване супстанце су перфлуороктан сулфонска киселина (PFOS) и пентадекафлуорoоктанска киселина (PFOA) и њена амонијум со (АPFO).

Национални прописи о хемикалијама утврдили су забране и ограничења у погледу PFOS и њених деривата који су предмет Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs). Додатно, Закон о хемикалијама утврдио је право потрошача на информацију о садржају супстанци које изазивају забринутост (SVHC) у производима, као и обавезу произвођача и трговаца да, на захтев потрошача, такву информацију пруже бесплатно. PFОA и амонијум со APFО спадају у ове супстанце. Стога, пре одлучивања за куповину неког производа можете затражити информацију и да ли он садржи супстанце које изазивају забринутост и направити адекватан избор узимајући у обзир и добијене информације.

Ваше право на информацију
Захтев за достављање информација

2016-12-16T12:14:24+00:00