Home/Супстанце/Фталати

Фталати

Фталати су супстанце које се користе као пластификатори за омекшавање PVC пластике. Могу се наћи у широком спектру производа, као што су линолеум/винил подне облоге, каблови, различити предмети за домаћинство, играчке, беби опрема, школски и канцеларијски прибор и сл, али и у хемикалијама попут боја и лепкова.

Фталати су супстанце које могу да се ослобaђају из производа и да се на тај начин унесу у људски организам директним контактом путем коже, нпр. сисањем производа који су намењени за негу деце, али и индиректно, преко хране у коју они могу доспети ослобађањем из пластичног посуђа или амбалаже прехрамбених производа.

Фталати поседују особину перзистентности (дуго опстају у животној средини без разградње), што им омогућава транспорт на велике удаљености. Такође, акумулирају се у живим организмима (особина биоакумулативности) и на тај начин улазе у ланац исхране и задржавају се у ткивима. Фталати су стога пронађени и у биолошком материјалу, као што је крв, мајчино млеко и урин.

Неки фталати су и ендокрини дисруптори (ремете рад хормона), за које постоји сумња да могу штетно да утичу на репродуктивну функцију.

За поједине фталате (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP и DNOP) националним законодавством које уређује област управљања хемикалијама прописане су забране које се односе на њихово присуство у играчкама и предметима намењеним за негу деце (табела 1).

Табела 1. Шест најчешћих фталата, њихова основна функција и производи у којима се користе, као и производи у којима су забрањени

Фталати Функција Производ Забрана
Bis(2-етилхексил) фталат;

DEHP

Примарно се користи као пластификатор за PVC Лутке, ципеле, кабанице, одећа, медицинска средства (PVC цеви и кесе за инфузију), намештај, пресвлаке за аутомобиле и подне облоге. Забрањено је стављање у промет играчака и предмета намењених за негу деце ако садрже више од 0,1% (m/m) ових фталата.
Дибутил фталат;

DBP

Користи се као пластификатор за PVC, поливинил алкохол  (PVA) и гуму. Такође се користи као фиксатив у бојама и козметици Адхезиви, затварачи, производи за негу аутомобила, козметика, неке врсте мастила и боје, инсектицид, папир за увијање хране, намештај, боје (понекад могу бити присутни у играчкама као нечистоћа или као нус производ у малим количинама).
Бензил бутил фталат;

BBP

Користи се као пластификатор за PVC, полиретан, полисулфид и полимери на бази акрила Винил подне облоге, затварачи, адхезиви, производи за одржавање аутомобила, покретне траке за храну, материјал за прекривање хране и вештачка кожа (пронађене су ниске концентрације у опреми за бебе и дечијим играчкама као нус производ и нечистоћа; нису намерно додати тим производима).
Ди-изононилфталат;

DINP

Примарно се користи као пластификатор за PVC Глодалице, звечке, лопте, кашике, играчке, рукавице, сламчице, гума, адхезиви, мастило, затварачи, боје и лакови, амбалажа и посуде  за храну, одећа, ципеле и унутрашњост возила. Забрањено је стављање у промет играчака и предмета намењених за негу деце, а које деца могу ставити у уста, ако садрже више од 0,1% (m/m) ових фталата.
Ди-изодецилфталат;

DIDP

Примарно се користи као пластификатор за PVC Електрични каблови, кожне пресвлаке за аутомобиле и PVC подови.
Ди-n-октилфталат; DNOP Примарно се користи као пластификатор за PVC Подови, цираде, облоге за базене, поклопци за флаше, покретне траке и баштенска црева.

Додатно, Закон о хемикалијама утврдио је право потрошача на информацију о садржају супстанци које изазивају забринутост, као и обавезу произвођача и трговаца да такву информацију пруже на захтев потрошача. Фталати који се могу наћи у различитим производима спадају у ове супстанце.

ПРЕПОРУКА ПОТРОШАЧИМА:

Пре него што се одлучите за куповину неког производа можете затражити информацију и проверити да ли баш тај производ садржи супстанце које изазивају забринутост, чиме ћете направити адекватан избор, узимајући у обзир и добијене информације.

Исправну одлуку можете донети само уколико имате неопходне информације! Више информација о овоме можете наћи на страници Ваше право на информацију.

2016-11-03T19:26:18+00:00