Хром

Хром и једињења хромa се користе у металургији за производњу нерђајуђег челика и других легура, у производњи цемента, за бојење текстила, за производњу боја и мастила, али и као катализатори у производњи полиетиленске пластике. С обзиром на широку примену у производним процесима, једињења хрома се могу наћи и у финалним производима као што су пластичне играчке и електронски уређаји, цемент, али такви производи могу садржавати и трагове токсичних једињења хрома (VI).

Наиме, треба имати у виду да постоје одређена једињења у којима је хром шестовалентан, а која могу бити веома штетна по здравље јер могу изазвати алергијске реакције и довести до појаве карцинома.

Прописи о хемикалијама успоставили су веома стриктна ограничења у погледу садржаја једињења хрома (VI) уцементу. Додатно, Закон о хемикалијама утврдио је право потрошача на информацију о садржају супстанци које изазивају забринутосту производима, као и обавезу произвођача и трговаца да такву информацију пруже.

Једињења хрома која се могу наћи у различитим производима спадају у ове супстанце. Стога, пре одлучивања за куповину неког производа можете затражити информацију о томе да ли производ садржи супстанце које изазивају забринутост и направити адекватан избор, узимајући у обзир и добијене информације. Више информација о овоме можете наћи на страници Ваше право на информацију.

2016-11-10T17:28:06+00:00