Home/Супстанце/Кадмијум

Кадмијум

Кадмијум је метал који се налази у пуњивим батеријама, уметничким бојама, електронској опреми, накиту, текстилу, одећи и старој пластици. Као загађивач може бити присутан и у прехрамбеним производима, дувану, вештачком ђубриву и гориву. Кадмијум је опасан по животну средину и може да изазове остеопорозу, оштећење бубрега и карцином. Кадмијум се најчешће уноси у људски организам преко хране биљног порекла, с обзиром да биљке лако апсорбују овај метал из земљишта. Овај метал доспева у земљиште након емисије при производњи електичне енергије или при раду топлана, али и приликом неадекватног спаљивања пуњивих батерија и коришћења одређених ђубрива која га садрже.

Национални прописи о хемикалијама утврдили су веома стриктне забране и ограничења у погледу садржаја кадмијума у производима од пластичних материјала, као и у бојама и обојеним производима, превлакама за облагање металних површина различитихпроизвода, у текстилу и одећи, пуниоцима за лемљење, у накиту и металним деловима накита, као и у ручним сатовима и сл.

Додатно, Закон о хемикалијама дефинисао је и право потрошача на информацију када је реч о супстaнцaмa кoje изaзивajу зaбринутoст, а које се налазе на листама супстанци које изазивају забринутост.

С обзиром да се кадмијум налази на Листи супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост, и да се може користити за производњу различитих производа са којима се потрошачи свакодневно сусрећу, на основу одредби поменутог закона, потрошач може да затражи информацију од произвођача или трговца и да утврди да ли се кадмијум налази у производу (у концентрација ≥0.1%) који је купио или који жели да купи.

На основу добијених информација потрошач може да направио адекватан избор при куповини.

 

Накит и други производи од метала

Ваше право на информацију

 

2016-11-23T17:31:19+00:00